Уроки Iczelion'а   http://rusfashion.net/novosti/chernye-korichnevye-i-serye-botforty-dlia-zhenshchin        

Глава 03


Урок 1. Обзор РE формата
Урок 1. Обзор РE формата - часть 2
Урок 2. Правильность PE файла
Урок 2. Правильность PE файла - часть 2
Урок 2. Правильность PE файла - часть 3
Урок 2. Правильность PE файла - часть 4
Урок 3. Файловый заголовок
Урок 3. Файловый заголовок - часть 2
Урок 4. Опциональный заголовок
Урок 5. Таблица секций
Урок 5. Таблица секций - часть 2
Урок 5. Таблица секций - часть 3
Урок 5. Таблица секций - часть 4
Урок 5. Таблица секций - часть 5
Урок 5. Таблица секций - часть 6
Урок 6. Таблица импорта
Урок 6. Таблица импорта - часть 2
Урок 6. Таблица импорта - часть 3
Урок 6. Таблица импорта - часть 4
Урок 6. Таблица импорта - часть 5
Урок 6. Таблица импорта - часть 6
Урок 6. Таблица импорта - часть 7
Урок 6. Таблица импорта - часть 8
Урок 6. Таблица импорта - часть 9
Урок 6. Таблица импорта - часть 10
Урок 6. Таблица импорта - часть 11
Урок 7. Таблица экспорта
Урок 7. Таблица экспорта - часть 2
Урок 7. Таблица экспорта - часть 3
Урок 7. Таблица экспорта - часть 4
Урок 7. Таблица экспорта - часть 5
Урок 7. Таблица экспорта - часть 6
Урок 7. Таблица экспорта - часть 7
Урок 7. Таблица экспорта - часть 8Содержание